facebook

Youtube Logo

Skríning

Vážení rodičia, chcete si overiť zdravý vývin Vášho dieťaťa vo veku 2 - 24 mesiacov?

skrining

Ponúkame Vám bezplatné vyšetrenie aktuálneho vývinového stavu Vášho dieťaťa.
Objednajte sa na klapke 650, alebo emailom na adrese matuskova@dfnsp.sk.